Palkka ja tietoa ammatista Konemestari

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Konemestari valvoo ja johtaa työtä aluksen konehuoneessa. Hänen vastuullaan on esimerkiksi koneistojen käytön valvonta, niiden huolto- ja korjaustyöt sekä poltto- ja voiteluaineiden täydennykset. Konemestareita työskentelee matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla sekä myös maissa voimalaitoksilla ja telakoilla. Konemestarin työ

Lue lisää ammatista Konemestari

Konemestarit johtavat ja valvovat työtä konehuoneessa konepäällikön johdolla. Konemestarin tehtäviin kuuluu mm. koneistojen toiminnan valvominen sekä niiden huolto- ja korjaustyöt ja konepäiväkirjan pitäminen.

Konemestari huolehtii myös konetarvikkeiden ja varaosien hankinnasta sekä poltto- ja voiteluaineiden täydennyksistä ja siirtämisestä tankista toiseen.

Y

Lue lisää ammatista Konemestari

Varustamoiden matkustaja- ja rahtialukset sekä hinaajat ja jäänmurtajat.

Lisäksi työmahdollisuuksia eri pätevyyden omaaville konemestareille tarjoavat mm. energialaitokset, telakat, konepajat ja merenkulun hallinto.

 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulun insinööri (AMK) suuntautuen merenkulkuun.

Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua konepäällystöön ja suorittaa vahtikonemestarin tutkinnon.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Perustutkinnon ja vaaditun

Lue lisää ammatista Konemestari
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset