Palkka ja tietoa ammatista Koneneuloja

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Koneneulojan työpaikkana on tekstiiliteollisuuden tuotantolaitos, jossa valmistetaan neulosmateriaaleja ja neulostuotteita. Neuloja vastaa syntyvän neuloksen laadusta. Tehtäviin kuuluu valvoa neulomakoneiden toimintaa ja tehdä niihin kuuluvia syöttö- ja korjaustehtäviä. Työ edellyttää sorminäppäryyttä, tarkkuutta ja värien erottelukykyä.

Koneneuloja valvoo neulomakoneiden toimintaa ja tekee niihin kuuluvia syöttö- ja korjaustehtäviä. Tehtäviin kuuluu vastata syntyvän neuloksen laadusta ja tarkkailla syntyvän materiaalin oikeellisuutta ja värien vastaavuutta. Teollisuudessa neuloja huolehtii yleensä useammasta koneesta.

Pääasiallisin tehtävä on selvittää koneen pysähdyksen syy ja saada

Lue lisää ammatista Koneneuloja

Tekstiiliteollisuuden tuotantolaitos, jossa valmistetaan neulosmateriaaleja ja neulostuotteita.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon. Tekstiilitekniikkaan suuntautuen tutkintonimike on tekstiilinvalmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voi suorittaa myös tekstiilialan ammattitutkinnon sekä tekstiilialan

Lue lisää ammatista Koneneuloja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset