Koneneulojan työpaikkana on tekstiiliteollisuuden tuotantolaitos, jossa valmistetaan neulosmateriaaleja ja neulostuotteita. Neuloja vastaa syntyvän neuloksen laadusta. Tehtäviin kuuluu valvoa neulomakoneiden toimintaa ja tehdä niihin kuuluvia syöttö- ja korjaustehtäviä. Työ edellyttää sorminäppäryyttä, tarkkuutta ja värien erottelukykyä.

Koneneuloja valvoo neulomakoneiden toimintaa ja tekee niihin kuuluvia syöttö- ja korjaustehtäviä. Tehtäviin kuuluu vastata syntyvän neuloksen laadusta ja tarkkailla syntyvän materiaalin oikeellisuutta ja värien vastaavuutta. Teollisuudessa neuloja huolehtii yleensä useammasta koneesta.

Pääasiallisin tehtävä on selvittää koneen pysähdyksen syy ja saada

Lue lisää ammatista Koneneuloja

Tekstiiliteollisuuden tuotantolaitos, jossa valmistetaan neulosmateriaaleja ja neulostuotteita.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset