🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kotitalousopettajat opettavat peruskouluissa ja lukioissa kotitaloutta. Kotitalous on elämänläheinen aine, joka opettaa arjessa tarvittavia taitoja. Kotitaloustaitojen lisäksi työssä korostuu kuluttaja- ja terveyskasvatus. Kotitalousopettajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja organisointikykyä.

 

 

Kotitalousopettajat antavat peruskouluissa ja lukioissa kotitalousopetusta. Kotitalousopetus antaa oppilaille tärkeitä taitoja selviytyä omista ja perheen arkipäivän toiminnoista sekä valmiudet hyvään elämän hallintaan.

Kotitaloudellisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota taloudellisuuteen, terveellisyyteen ja

Lue lisää ammatista Kotitalousopettaja

Peruskoulut ja lukiot.

 

Kotitalousopettajaksi valmistutaan opiskelemalla kasvatustieteen maisterin tutkinto. Opiskelija voi valita pääaineekseen tutkinnon sisällä joko kotitaloustieteen tai kasvatustieteen.

Kotitalousopettajaksi voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Savonlinnassa. Ruotsinkielisen tutkinnon voi suorittaa Åbo Akademin alaisessa koulutuksessa

Lue lisää ammatista Kotitalousopettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset