🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun

Lue lisää ammatista Koulukuraattori

Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Luokan

Lue lisää ammatista Koulukuraattori

Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot. Ylempi korkeakoulututkinto on yliopistosta ja tiedekunnasta riippuen valtiotieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri.

Nimikettä vastaava kuraattori käytetään, kun tehtävää hoidetaan sosiaalityöntekijän koulutuksella.

Ammatt

Lue lisää ammatista Koulukuraattori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Koulukuraattori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 345 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 344 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 352 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Koulukuraattori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 345 EUR
  • 3 344 EUR
  • 3 352 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset