Koulutuspäällikkö vastaa jonkin tietyn koulutusalan tai -asteen koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuspäällikkö on usein oppilaitoksen johtoryhmän jäsen ja osallistuu oppilaitoksen strategisen tavoitteenasettelun valmisteluun. Tehtäviin voi kuulua myös erikseen määriteltäviä muita koulutuksen järjestäjätasoisia vastuita.

Koulutuspäällikkö on usein oppilaitoksen johtoryhmän jäsen ja osallistuu oppilaitoksen strategisen tavoitteenasettelun valmisteluun. Tehtäviin voi kuulua myös erikseen määriteltäviä muita koulutuksen järjestäjätasoisia vastuita.

Koulutuspäällikön työtehtävät riippuvat pitkälti työnkuvasta ja koulutusalasta. Työhön voi kuulua mm. koulutustoiminnan

Lue lisää ammatista Koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikön työ voi löytyä niin julkiselta puolelta eri tasoisten oppilaitosten koulutuspäälliköstä erilaisten yritysten ja koulutusyritysten koulutuspäällikön tehtäviin.

Koulutuspäällikön koulutustaustat ovat yhtä erilaisia kuin koulutuspäällikön työpaikkamahdollisuudetkin. Työkokemus on myös arvossaan koulutuspäällikön tehtäviin hakiessa. Tieto koulutuskentältä ja opit esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalalta katsotaan eduksi.

Koulutuspäälliköksi voi päästä esimerkiksi kasvatustieteiden yliopisto-opistojen kautta

Lue lisää ammatista Koulutuspäällikkö
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Koulutuspäällikkö tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 347 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
5 315 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
5 393 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Koulutuspäällikkö

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 8% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 5 347 EUR
  • 5 791 EUR
  • 5 315 EUR

Valtiosektorilla palkka on 9% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 5 393 EUR
  • 5 933 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset