🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kuraattori on sosiaalityöntekijä, jonka työpaikkana toimii useimmiten oppilaitos tai muu vastaava lasten ja nuorten laitos. Kuraattorin tehtävänä on huolehtia oppilaiden ja yhteisön hyvinvoinnista ja järjestää oppilaille tarvittavaa tukea ja ohjausta mm. opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa myös ennaltaehkäisevästi.

Kuraattorin tehtävänä on olla osana moniammatillista oppilashuoltoa, joka edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä. Kuraattorin tehtävä on tukea oppilaiden oppimista. Kuraattori pyrkii ennaltaehkäisemään hankaluuksia.

Kuraattori astuu kuvaan, kun oppilaalla on ongelmia esimerkiksi koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai

Lue lisää ammatista Kuraattori

Kuraattori työskentelee oppilaitoksissa lasten ja nuorten parissa. Työpaikkana voi toimia myös jokin muu lasten ja nuorten laitos. Kuraattori voi toimia joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Kuraattoriksi ja nimenomaan koulukuraattoriksi voi päätyä suorittamalla sosionomin koulutuksen ammattikorkeakoulussa. Sosionomi (AMK) antaa pätevyyden toimia koulukuraattorina. Opiskelut kestävät 3,5 vuodesta neljään vuoteen ja sisältävät paljon harjoittelujaksoja. Sosionomiksi voi opiskella useimmissa ammattikorkeakouluissa Suomessa. 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kuraattori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 348 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 345 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 375 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kuraattori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 348 EUR
  • 3 345 EUR
  • 3 375 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset