🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kuvaamataidon lehtori työskentelee eri asteen oppilaitoksissa opettaen kuvaamataitoa oppilaille. Työhön kuuluu oppituntien ja tehtävien suunnittelu opintosuunnitelman puitteissa. Kuvaamataidon lehtorin työhön voi kuulua myös muita oppilaitoksen hallinnollisia tehtäviä. 

Kuvaamataidon lehtori työskentelee eri tasoisten oppilaitosten taideaineiden opettajana. Tyypillisimmin työpaikkana on joko ylemmät koulutusasteet peruskoulussa tai lukio. Työpaikka voi toki löytyä myös muusta oppilaitoksesta kuten vaikkapa kansanopistosta tai kansalaisopistosta. Erikoistumisala valitaan opintojen aikana.

Oppilaitoksessa kuvaamataidon

Lue lisää ammatista Kuvaamataidon lehtori

Kuvaamataidon lehtorin työpaikkana on usein joko ylemmät koulutusasteet peruskoulussa tai lukio. Työpaikka voi toki löytyä myös muusta oppilaitoksesta kuten vaikkapa kansanopistosta tai kansalaisopistosta.

Kuvaamataidon lehtorin koulutus on yliopistotasoista. Kuvataiteen lehtori on suorittanut kuvataidekasvatuksen koulutuksen ja valmistunut taiteen kandidaatiksi ja sitten ja maisteriksi. Opinnot kestävät yhteensä viisi vuotta.

Opiskelijat valitaan suoraan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan, jossa pääaine on kuvataidekasvatus. Pääaineopinnot aloitetaan

Lue lisää ammatista Kuvaamataidon lehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kuvaamataidon lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 130 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kuvaamataidon lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 130 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset