🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kuvataideopettaja työskentelee eri asteen oppilaitoksissa opettaen kuvataidetta oppilaille. Työhön kuuluu oppituntien ja tehtävien suunnittelu opintosuunnitelman puitteissa. Kuvataideopettajan työhön voi kuulua myös muita oppilaitoksen hallinnollisia tehtäviä. 

Kuvataideopettaja työskentelee eri tasoisten oppilaitosten taideaineiden opettajana. Tyypillisimmin työpaikkana on joko ylemmät koulutusasteet peruskoulussa tai lukio. Työpaikka voi toki löytyä myös muusta oppilaitoksesta kuten vaikkapa kansanopistosta tai kansalaisopistosta. Erikoistumisala valitaan opintojen aikana.

Oppilaitoksessa kuvataideopettajan

Lue lisää ammatista Kuvataideopettaja

Kuvataideopettajan työpaikkana on usein joko ylemmät koulutusasteet peruskoulussa tai lukio. Työpaikka voi toki löytyä myös muusta oppilaitoksesta kuten vaikkapa kansanopistosta tai kansalaisopistosta.

Kuvataideopettajan koulutus on yliopistotasoista. Kuvataideopettaja on suorittanut kuvataidekasvatuksen koulutuksen ja valmistunut taiteen kandidaatiksi ja sitten ja maisteriksi. Opinnot kestävät yhteensä viisi vuotta.

Opiskelijat valitaan suoraan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan, jossa pääaine on kuvataidekasvatus. Pääaineopinnot aloitetaan

Lue lisää ammatista Kuvataideopettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kuvataideopettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 005 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kuvataideopettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 005 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset