Kuvataiteen lehtori opettaa kuvataidetta peruskoulussa tai lukiossa. 

Kuvataiteen lehtorin työhön kuuluu kuvataiteen aineenopettajan opetustyön lisäksi oppituntien suunnittelua ja oppimateriaalien laatimista.

Kuvataiteen lehtorilla on osaamista taidepedagogiasta, taiteellisesta ajattelusta sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöistä ja nykytaiteen toimintatavoista.

Kuvataiteen lehtori voi toimia kuvataiteen opettajana peruskoulussa tai lukiossa. 

Kuvataiteen lehtoriksi voi kouluttautua suorittamalla kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman (Taiteen maisteri).

Kuvataidekasvatuksessa suoritettu maisterin tutkinto sisältää opettajakelpoisuuteen vaadittavat kuvataiteen aineopinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Tutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden erityisesti peruskoulun ja lukion

Lue lisää ammatista Kuvataiteen lehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kuvataiteen lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 104 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kuvataiteen lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 104 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset