🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Laivurit toimivat kotimaan liikenteessä rannikko- ja sisävesialusten ja muiden pienten alusten päälliköinä. Pienaluksilla tehtäviin kuuluu usein myös aluksen koneistosta vastaaminen. Saaristossa ja rannikolla kulkeminen edellyttää hyvää merenkulkutaitoa, tarkkaavaisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Laivurit toimivat kotimaan liikenteessä rannikko- ja sisävesialusten ja muiden pienten alusten päälliköinä. Alukset voivat olla rahtialuksia, matkustaja-aluksia, hinaajia tai luotsikuttereita.

Laivurin pätevyydellä voi toimia päällikkönä lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500 tai matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300. Kuljettajan

Lue lisää ammatista Laivuri-kuljettaja

Varustamot. Sisävesi- ja rannikkoliikennettä harjoittavat yritykset. Finnpilot.

 

Koulutusvaatimukset vaihtelevat liikennealueiden ja aluskoon mukaan.

Laivurilta vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin pätevyys. Pienimmissä kotimaan liikenteen aluksissa riittää kuljettajan pätevyys.

Kuljettajan, kotimaanliikenteen laivurin ja koneenhoitajan koulutuksia järjestetään merenkulkualan oppilaitoksissa erilliskoulutuksina.

Isommissa aluksissa

Lue lisää ammatista Laivuri-kuljettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset