Palkka ja tietoa ammatista Lämpöyrittäjä

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Lämpöyrittäjät työskentelevät lämmön pientuotantoon liittyvissä tehtävissä. Toimenkuvaan voi kuulua sekä bioperäisten raaka-aineiden kuten puun hankintaa polttoaineeksi että lämpölaitoksen käyttöä. Ammatissa tarvitaan bioenergia-alan, metsätöiden ja LVI-tekniikan tuntemusta. Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja

Lue lisää ammatista Lämpöyrittäjä

Lämpöyrittäjä tuottaa ja myy paikallisille asiakkailleen lämpöä. Lämpöä ostavia asiakkaita ovat kunnat, kotitaloudet ja yritykset. Lämmitettävät kohteet voivat olla teollisuuslaitoksia, suuria kiinteistöjä kuten kouluja tai muutaman pienemmän kiinteistön muodostamia kokonaisuuksia.

Lämpöyrittäjän tehtävät vaihtelevat. Tyypillisesti hän hankkii

Lue lisää ammatista Lämpöyrittäjä

Lämpöyrittäjät työskentelevät omissa yrityksissään.

Lämpöyrittäjät ovat usein maanviljelijöitä, jotka harjoittavat energian tuotantoa vain yhtenä elinkeinonsa osana. Tällöin he harjoittavat myös maataloutta sekä toisinaan myös turvetuotantoa ja metsätaloutta. On kuitenkin myös pelkästään lämpöyrittämiseen erikoistuneita ammattilaisia.

 

Lämpöyrittäjälle soveltuu esimerkiksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava metsäalan perustutkinto.

Tutkinnossa voi suuntautua metsäenergian tuotantoon, jolloin tutkintonimike on metsäenergian tuottaja. Metsätalouteen suuntautuen tutkintonimike on metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäkoneenkuljetukseen suuntautuen

Lue lisää ammatista Lämpöyrittäjä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset