Lasten ja nuorten erityisohjaajat toimivat vaativissa lasten ja nuorten kasvatus- ja ohjaustehtävissä. He työskentelevät kunnissa, järjestöissä ja sosiaalialan yrityksissä sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työ on haastavaa ihmissuhdetyötä, joka edellyttää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta, luovuutta ja organisointitaitoja.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan työn tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, kasvun ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy.

Lasten ja nuorten erityisohjaaja voi työskennellä erityisnuoriso-, lastensuojelu-, seurakunta- tai perhetyössä sekä nuorten ja erityisryhmien työpajoissa sekä monikulttuurisessa

Lue lisää ammatista Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Kunnat. Seurakunnat. Järjestöt. Sosiaalialan yritykset. Yhteisöt. Ammatinharjoittajina.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto. Tutkintonimike on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Tutkintonimike on lastenohjaaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa

Lue lisää ammatista Lasten ja nuorten erityisohjaaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset