Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja varhaisnuorten sekä heidän perheidensä parissa. Tehtäväalueita ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, kerho- ja leiritoiminta sekä leikki- ja vapaa-ajantoiminta. Lastenohjaajia työskentelee kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä ja sosiaalialan yrityksissä.

 

 

Lastenohjaajan työ on ohjaus- ja kasvatustyötä, jossa korostuu lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito. Lastenohjaaja toimii lapsen iän, kehitysvaiheiden ja erityistarpeiden edellyttämällä tavalla ottaen huomioon lapsen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet.

Lastenohjaaja ohjaa yksittäisiä lapsia ja ryhmiä erilaisissa kerhoissa, leireillä,

Lue lisää ammatista Lastenohjaaja

Kunnat. Seurakunnat. Järjestöt. Sosiaalialan yritykset.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Tutkintonimike on lastenohjaaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnot voi suorittaa myös

Lue lisää ammatista Lastenohjaaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Lastenohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 453 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Lastenohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 453 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset