Lennonjohtoassistentti tai lennonjohtoapulainen työskentelee lennonjohdossa erilaisissa avustavissa tehtävissä lennonjohtajien ja vuoroesimiehen apuna. Työnantaja on Suomessa Finavia. Ammatissa vaaditaan hyvää keskittymiskykyä, hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyötaitoja ja tietotekniikan käyttötaitoja.

Lennonjohtoassistentti tai lennonjohtoapulainen avustaa lennonjohtajia näiden päivittäisissä tehtävissä. Lennonjohtoassistentit voivat työskennellä joko lennonjohtotornissa tai tutkahuoneessa.

Lennonjohtopalveluita annetaan siviili- ja sotilasliikenteelle sekä harrasteilmailulle eri puolella Suomea. Lennonjohdossa vastataan siitä, että lentokoneet kulkevat

Lue lisää ammatista Lennonjohtoassistentti

Lennonjohtoassistentit työskentelevät Finavian palveluksessa. Työpaikkoja on sekä alue-, lähestymis- että lähilennonjohdoissa.

Finavia kouluttaa lennonjohtoassistentteja tarpeen mukaan. Koulutus tapahtuu työpaikalla erillisen koulutussuunnitelman mukaan, johon sisältyy teoriakoulutusta ja harjoittelua työpisteessä sekä tarkastusvuorot ennen itsenäisiä vuoroja.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset