🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Lentokoneasentaja

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Lentokoneasentaja huoltaa ja korjaa lentokoneita tai helikoptereita. Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, Puolustusvoimien, lentokonekorjaamoiden ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan vahvaa teknistä osaamista sekä huolellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja

Lentokoneasentaja tai avioniikka-asentaja on erikoistunut lentokoneiden tai helikoptereiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen. Työn tavoitteena on varmistaa ilma-aluksen ja sen osien virheetön toiminta.

Lentokoneasentaja tekee lentokoneen tai helikopterin määräaikaishuollot, laitehuollot ja vauriokorjaukset. Työtehtäviin kuuluu ilma-alusten rakenteiden,

Lue lisää ammatista Lentokoneasentaja

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Työpaikkoja on myös muualla Euroopassa yhdenmukaisen koulutuksen ja vaatimusten ansiosta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa lentokoneasennuksen perustutkinnon. Tutkintonimike on lentokoneasentaja tai avioniikka-asentaja.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Koulutuksesta eri lentokonetyyppeihin vastaa työnantaja.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset