Liikunnanopettajat opettavat koulussa liikuntaa. Liikuntalajien opettamisen lisäksi työhön kuuluu kasvatuksellinen näkökulma. Työn tavoitteena on herättää ja vahvistaa kiinnostusta liikuntaa kohtaan. Liikunnanopettajan työ on monipuolista ja vaatii eri liikuntalajien tuntemuksen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja järjestelykykyä.

Liikunnanopettajat opettavat liikuntaa kouluissa ja eri oppilaitoksissa. He saattavat opettaa myös jotain muuta ainetta, esimerkiksi terveystietoa tai toimia luokanopettajana tai rehtorina.

Liikunnan opetuksen lisäksi kasvatuksellinen näkökulma on tärkeä varsinkin peruskouluissa. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa pyritään vahvistamaan kiinnostusta

Lue lisää ammatista Liikunnanopettaja

Liikunnanopettajia työskentelee peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, urheiluopistoissa, liikuntajärjestöissä, urheiluseuroissa, kunnissa ja liikuntapalveluyrityksissä.

Liikuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita toimii myös muissa kuin opetustehtävissä.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Liikunnanopettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 234 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Liikunnanopettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 234 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset