Palkka ja tietoa ammatista Maanrakennusinsinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Maanrakennusinsinöörit toimivat maa- ja vesirakentamisen johto- ja suunnittelutehtävissä. He suunnittelevat esimerkiksi rakennusten perustuksia, teitä, siltoja, tunneleita, vesi- ja energiahuollon verkostoja sekä kanavia. Työpaikkoja on maanrakennusyrityksissä, suunnittelu- ja insinööritoimistoissa ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan maa- ja vesirakentamisen

Lue lisää ammatista Maanrakennusinsinööri

Maanrakennusinsinööri työskentelee monipuolisissa tehtävissä maa- ja vesirakentamisessa, jota kutsutaan myös infrarakentamiseksi, yhdyskuntarakentamiseksi ja ympäristörakentamiseksi. InfraRakennusala sisältää kaikki nämä tehtäväalueet.

Tehtävänimike vaihtelee ammatillisen suuntautumisen ja työnantajan mukaan. Se voi olla esimerkiksi maanrakennusinsinööri,

Lue lisää ammatista Maanrakennusinsinööri

Maanrakennusalan yritykset. Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Insinööritoimistot. Suunnittelutoimistot. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Yrittäjänä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opinnoissa voi suuntautua yhdyskuntatekniikkaan tai maa- ja kalliorakentamiseen. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennusalan työjohtoa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto rakennusmestari (AMK).

Yliopistoiss

Lue lisää ammatista Maanrakennusinsinööri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset