🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Maantiedon ja biologian lehtorit ovat matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajia, jotka ohjaavat opiskelijoita oppimaan syvemmin itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Työpaikkoja ovat yleensä peruskoulut ja lukiot. Biologian ja maantiedon lehtori tarvitsee työssään omien aineiden vankkaa hallintaa ja pedagogista osaamista.

Lähteet: oaj.fi, sool.fi

Lue lisää ammatista Maantiedon ja biologian lehtori

Maantiedon ja biologian lehtorin pääasiallinen työtehtävä on oppilaiden opetus. Oppituntien pitäminen ja opiskelijoiden ohjaus on kuitenkin vain osa opettajan työtä. Huomattavasti aikaa vievät myös opetuksen suunnittelu, tuntien valmistelu ja oppimisen arviointi sekä erilaiset hallinnolliset ja yhteistyötehtävät. Myös oman alan kehityksen seuraaminen ja

Lue lisää ammatista Maantiedon ja biologian lehtori

Maantiedon ja biologian lehtori työskentelee tyypillisimmin peruskouluissa, lukioissa ja yliopistotasolla myös ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ollakseen pätevä opettaja, biologian ja maantiedon lehtorin tulee suorittaa maisteritason korkeakoulututkinto (FM), johon kuuluu biologian ja maantiedon opintoja sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Yleisimmin yliopistoon haetaan opiskelemaan opetettavaa ainetta (esim. biologiaa), jonka jälkeen opintojen aikana hakeudutaan opiskelemaan toista opetettavaa

Lue lisää ammatista Maantiedon ja biologian lehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Maantiedon ja biologian lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 232 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Maantiedon ja biologian lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 232 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset