Matruusi ja pursimies toimivat kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä eri alustyypeillä. Matruusin työtehtäviin kuuluu mm. toimiminen tähystäjänä ja ruorimiehenä sekä erilaisia kunnossapito-, korjaus- ja puhdistustöitä. Pursimies toimii laivalla kansimiehistön työhön osallistuvana työnjohtajana tai kansikorjausmiehenä. Kansimiehistön tehtävissä

Lue lisää ammatista Matruusi-pursimies

Matruusi ja pursimies toimivat usein laivoilla kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä. Matruusin ja pursimiehen työtehtävät saattavat vaihdella riippuen alustyypistä ja liikennealueesta.

Matruusit toimivat vahtivuoroillaan tähystäjinä sekä satama-ajossa ruorimiehinä. Lisäksi he osallistuvat aluksen kiinnitys- ja irrotustoimiin, ankkurointeihin sekä

Lue lisää ammatista Matruusi-pursimies

Matruusit ja pursimiehet työskentelevät varustamoiden eri alustyypeillä sekä koti- että ulkomaanliikenteessä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua kansi- ja konekorjaukseen. Tutkintonimike on korjaaja. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia kaikissa kansi- ja konemiehistötehtävissä erityyppisillä aluksilla.

Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja

Lue lisää ammatista Matruusi-pursimies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset