🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Musiikin lehtorit opettavat musiikkia eri-ikäisille opiskelijoille. Musiikkituntien pitämisen lisäksi työhön kuuluu muun muassa opetuksen suunnittelua ja arviointia sekä koulun muuhun toimintaan osallistumista. Musiikin lehtorilta vaaditaan musiikillista ja pedagogista osaamista.Työpaikkoja ovat muun muassa peruskoulut ja lukiot. Työ edellyttää hyviä

Lue lisää ammatista Musiikin lehtori

Musiikin lehtoreilta vaaditaan riittäviä musiikillisia ja pedagogisia valmiuksia. Näitä testataan jo opiskelijavalintojen yhteydessä.

Koulujen musiikinopettajien on täydennettävä jatkuvasti ammattitaitoaan ajan ja kehityksen tuomien vaatimusten mukaisesti (esim. musiikkiteknologia).

Musiikin lehtoreilta vaaditaan hyvin laaja-alaista musiikin eri alueiden

Lue lisää ammatista Musiikin lehtori

Musiikin lehtorit työskentelevät musiikinopettajina peruskouluissa ja lukioissa. Musiikin opetusta annetaan myös kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkiopistoissa, konservatorioissa, musiikkileikkikouluissa, ammattikorkeakouluissa, opettajan koulutuslaitoksissa ja yliopistoissa.

Musiikin lehtoriksi aikova voi opiskella musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa (musiikin maisteri), Jyväskylän yliopistossa (filosofian maisteri) sekä Oulun yliopistossa (kasvatustieteen maisteri).

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Musiikin lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 096 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
4 157 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 976 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Musiikin lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 096 EUR
  • 4 157 EUR
  • 3 976 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset