🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Musiikinopettajat opettavat musiikkia pääasiassa peruskouluissa ja lukioissa. Musiikkituntien pitämisen lisäksi työhön kuuluu muun muassa opetuksen suunnittelua ja arviointia sekä koulun muuhun toimintaan osallistumista. Musiikinopettajalta vaaditaan musiikillista ja pedagogista osaamista. Nuoret ovat usein innostuneita musiikista ja soittamisesta, jolloin

Lue lisää ammatista Musiikinopettaja

Musiikinopettajalla on oltava musiikillisia ja pedagogisia valmiuksia työhönsä. Musiikinopettajan tulee osata soittaa eri instrumentteja ohjatakseen oppilaitaan. Valmiuksia testataan jo opiskelijavalintojen yhteydessä.

Musiikinopettajan ammatissa on tärkeää omata hyvät ihmissuhdetaidot, työn ollessa hyvin sosiaalista. Opettajan tulee tulla toimeen erilaisten

Lue lisää ammatista Musiikinopettaja

Peruskoulut ja lukiot. Musiikin opetusta annetaan myös kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkiopistoissa, konservatorioissa, musiikkileikkikouluissa, ammattikorkeakouluissa, opettajan koulutuslaitoksissa ja yliopistoissa.

Musiikin aineenopettajaksi aikova voi opiskella musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa (musiikin maisteri), Jyväskylän yliopistossa (filosofian maisteri) sekä Oulun yliopistossa (kasvatustieteen maisteri).

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Musiikinopettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 218 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 135 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 398 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Musiikinopettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 218 EUR
  • 3 135 EUR
  • 3 398 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset