Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Musiikkileikkikoulun opettaja luo lasten kanssa myönteisiä musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Työnkuvaan kuuluu tukea lasten

Lue lisää ammatista Musiikkileikkikoulun opettaja

Musiikkileikkikoulun opettajilta edellytetään sekä musiikillista että pedagogista osaamista. Usein musiikkileikkikoulun opettaja on kouluttautunut musiikkipedagogi. Ammatissa tarvitaan laaja-alaista musiikin eri osa-alueiden hallintaa, kuten laulunopetusta, eri instrumenttien soitonopetusta.

Musiikkileikkikoulun opettajan tulee omata hyvät sosiaaliset

Lue lisää ammatista Musiikkileikkikoulun opettaja

Musiikkileikkikoulut, muskarit.

Musiikkipedagogiksi kouluttautunut musiikkileikkikoulun opettaja voi myös työskennellä myös opetustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa tai alan ammatillisella toisella asteella.

Ammatinharjoittajana toimiva voi antaa esimerkiksi yksityisopetusta.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Musiikkileikkikoulun opettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 441 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 441 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Musiikkileikkikoulun opettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 441 EUR
  • 3 441 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset