🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

 

Musiikkipedagogit toimivat usein musiikinopettajina esimerkiksi työväen- tai kansalaisopistoissa, joissa he opettavat soittoa, laulua tai musiikin teoriaa. Tehtäviin kuuluu oppituntien valmistelua sekä tuntien pitämistä. Ammatissa tarvitaan musiikin monipuolista tuntemusta, pedagogista osaamista sekä soitto- tai laulutaitoa.

 

 

Musiikkipedagogit opettavat soittoa, laulua, säveltapailua tai musiikin teoriaa. He toimivat tyypillisesti musiikinopettajina esimerkiksi kansalaisopistoissa, työväenopistoissa ja kansanopistoissa, joissa oppilaat ovat eri-ikäisiä musiikin harrastajia. Musiikkipedagogi voi olla suuntautunut klassiseen musiikkiin tai pop- ja jazz-musiikkiin.

Musiikkipedagogit

Lue lisää ammatista Musiikkipedagogi

 

Musiikkiopistot. Kansalaisopistot. Työväenopistot. Kansanopistot. Konservatoriot. Musiikkileikkikoulut. Seurakunnat. Järjestöt.

Musiikkipedagogi voi työskennellä myös opetustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa tai alan ammatillisella toisella asteella.

Ammatinharjoittajana toimiva voi antaa esimerkiksi yksityisopetusta.

 

Lue lisää ammatista Musiikkipedagogi

 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon musiikkipedagogi (AMK). Tutkinnon voi suorittaa musiikin koulutusohjelmassa sekä pop/jazz-musiikin koulutusohjelmassa.

Yliopistoissa voi myös opiskella musiikkialaa. Alempi korkeakoulututkinto on musiikin kandidaatti, ylempi musiikin maisteri. Koulutusta järjestetään

Lue lisää ammatista Musiikkipedagogi
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset