🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Opettajan työnkuva on muuttunut yhteiskunnan kehityksen myötä. Opettamisen rinnalle on yhä tärkeämmäksi tekijäksi kohonnut kasvatustyö. Kouluissa kasvatuksen päämääränä on tukea ja auttaa itsenäisesti ajattelevan ja yhteiskuntakelpoisen ihmisen kasvua.

Opettajuuteen kuuluu opettamisen ja kasvattamisen ohella myös esimerkiksi opetuksen valmistelua,

Lue lisää ammatista Opettaja

Opettajan työ on pohjimmilttaan aina asiantuntijatyötä, jossa korostuvat ammattipätevyys ja eettisyys. Opettajien työnkuva vaihtelee paljon sen mukaan, missä oppilaitoksissa ja minkä ikäisten opiskelijoiden parissa he työskentelevät. Esimerkiksi perusopetuksessa työskentelevän luokanopettajan työnkuva poikkeaa suuresti ammattikorkeakoulussa

Lue lisää ammatista Opettaja

Opettajia työskentelee mm. esiopetuksessa päiväkodeissa, peruskoulujen ala- ja yläasteilla, ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa, ammattikorkeakouluissaja yliopistoissa. Lisäksi opettajan työpaikka voi olla kansanopistossa, kansalaisopistossa, työväenopistossa, konservatoriossa tai jossakin yksityisessä oppilaitoksessa.

Opettajakoulutusta järjestetään yliopistoissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa, mikäli opettaja toimii ammatillisen aineen opettajana. Kasvatustieteitä voi opiskella useissa yliopistoissa Suomessa.

Vaadittava koulutus ja tutkinto riippuvat siitä, millä kouluasteilla, minkä tyyppisissä oppilaitoksissa ja missä tehtävässä työskennellään. Opettajia

Lue lisää ammatista Opettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Opettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 159 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
4 219 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
4 069 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Opettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 17% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 4 159 EUR
  • 4 989 EUR

Kunnallisella sektorilla palkka on 1% korkeampi kuin valtiosektorilla
  • 4 219 EUR
  • 4 164 EUR

Valtiosektorilla palkka on 22% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 4 069 EUR
  • 5 211 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset