🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Ammattikorkeakoulujen opettajat opettavat ammatillisia tai yleissivistäviä aineita. Opetustyöhön nivoutuu kiinteästi tutkimus- ja kehitystehtäviä. Opettajalta vaaditaan vankkaa työelämän tuntemusta, oman opetusalansa hyvää hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja kehittämishenkisyyttä.

 

 

Ammattikorkeakoulussa opettajan tehtäviin kuuluu oman aineensa opetuksen toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaus sekä opetusmenetelmien ja -pedagogiikan kehittäminen. Ammattikorkeakouluissa on ammatillisten aineiden opettajia ja yleissivistävien aineiden opettajia. Opettajat toimivat nimikkeillä tuntiopettaja, lehtori tai yliopettaja.

Ammattikorkeakouluissa

Lue lisää ammatista Opettaja, ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut.

 

 

Ammattikorkeakoulujen lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa yliopistoissa.

Yliopettajilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu tohtorin tai lisensiaatin tutkinto, jonka voi suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

 

 Lue lisää ammatista Opettaja, ammattikorkeakoulu
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset