✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Ammattikorkeakoulujen opettajat opettavat ammatillisia tai yleissivistäviä aineita. Opetustyöhön nivoutuu kiinteästi tutkimus- ja kehitystehtäviä. Opettajalta vaaditaan vankkaa työelämän tuntemusta, oman opetusalansa hyvää hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja kehittämishenkisyyttä.

 

 

Ammattikorkeakoulussa opettajan tehtäviin kuuluu oman aineensa opetuksen toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaus sekä opetusmenetelmien ja -pedagogiikan kehittäminen. Ammattikorkeakouluissa on ammatillisten aineiden opettajia ja yleissivistävien aineiden opettajia. Opettajat toimivat nimikkeillä tuntiopettaja, lehtori tai yliopettaja.

Ammattikorkeakouluissa

Lue lisää ammatista Opettaja, ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut.

 

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset