🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajat opettavat kahta tai useampaa ainetta, joita ovat esimerkiksi matematiikka, biologia, maantieto ja fysiikka. Ammatti vaatii opetettavien aineiden tuntemusta sekä opetus- ja vuorovaikutustaitoja. Työpaikkana voi olla peruskoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos.

Matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajia työskentelee kaikilla kouluasteilla. He opettavat vähintään kahta matemaattis-luonnontieteellistä ainetta, joita ovat esimerkiksi biologia, maantiede, kemia, fysiikka, matematiikka ja tietotekniikka.

Opettajan työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti se, mikä oppilaitos on kysymyksessä, sillä esimerkiksi

Lue lisää ammatista Opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

 

 

Yliopistoissa voi opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

 

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä, fysikaalisia tieteitä, geologia, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa.

Aineenopettajakoulutukseen kuuluu aina kasvatustieteellisiä

Lue lisää ammatista Opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset