🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Musiikinopettajat opettavat musiikkia pääasiassa peruskouluissa ja lukioissa. Musiikkituntien pitämisen lisäksi työhön kuuluu muun muassa opetuksen suunnittelua ja arviointia sekä koulun muuhun toimintaan osallistumista. Musiikinopettajalta vaaditaan musiikillista ja pedagogista osaamista. Nuoret ovat usein innostuneita musiikista ja soittamisesta, jolloin

Lue lisää ammatista Opettaja, musiikki

Musiikinopettajat opettavat musiikkia eri kouluasteilla, pääasiassa peruskouluissa ja lukioissa. Virkaan kuuluu usein tuntien pitäminen eri oppilaitoksissa. Työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti oppilaiden ikä sekä oppilaitos, jossa työskennellään.

Peruskouluissa ja lukioissa tavoitteena on antaa kaikille oppilaille yleissivistävää musiikin opetusta ja

Lue lisää ammatista Opettaja, musiikki

Peruskoulut ja lukiot. Musiikin opetusta annetaan myös kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkiopistoissa, konservatorioissa, musiikkileikkikouluissa, ammattikorkeakouluissa, opettajan koulutuslaitoksissa ja yliopistoissa.

 

Musiikin aineenopettajaksi aikova voi opiskella musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa (musiikin maisteri), Jyväskylän yliopistossa (filosofian maisteri) sekä Oulun yliopistossa (kasvatustieteen maisteri).

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset