🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Reaaliaineiden opettajat opettavat eri kouluasteilla esimerkiksi historiaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa, elämänkatsomustietoa, filosofiaa tai psykologiaa. Reaaliaineiden opettajan työ vaatii opetettavien aineiden hyvää hallintaa, opetustaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

 

 

Reaaliaineiden opettaja opettaa eri kouluasteilla reaaliaineita, joihin luetaan historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia ja terveystieto. Reaaliaineisiin luetaan myös fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.

Pääaineensa ohella reaaliaineen opettajat opettavat usein jotain toista ainetta. Uskonnon, elämänkatsomustiedon ja

Lue lisää ammatista Opettaja, reaaliaineet

Peruskoulut. Lukiot. Kansalaisopistot. Työväenopistot.

 

Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, joka voi aineesta riippuen olla esimerkiksi filosofian maisteri, psykologian maisteri tai teologian maisteri.

Reaaliaineiden opettajien koulutusohjelmiin liittyy usein toisen aineen opinnot.

Opintoihin pitää kuulua myös opettajan pedagogiset opinnot tai ne on suoritettava erikseen.

 Lue lisää ammatista Opettaja, reaaliaineet
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset