✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Reaaliaineiden opettajat opettavat eri kouluasteilla esimerkiksi historiaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa, elämänkatsomustietoa, filosofiaa tai psykologiaa. Reaaliaineiden opettajan työ vaatii opetettavien aineiden hyvää hallintaa, opetustaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

 

 

Reaaliaineiden opettaja opettaa eri kouluasteilla reaaliaineita, joihin luetaan historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia ja terveystieto. Reaaliaineisiin luetaan myös fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.

Pääaineensa ohella reaaliaineen opettajat opettavat usein jotain toista ainetta. Uskonnon, elämänkatsomustiedon ja

Lue lisää ammatista Opettaja, reaaliaineet

Peruskoulut. Lukiot. Kansalaisopistot. Työväenopistot.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset