Taideaineiden opettajat opettavat peruskouluissa ja lukioissa musiikkia tai kuvataidetta, taitoaineiden opettajat puolestaan käsityötä peruskouluissa. Ammatissa tarvitaan opetettavan aineen hallinnan ja opetustaitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja.

Taideaineiden opettajat opettavat musiikkia tai kuvataidetta, taitoaineiden opettajat puolestaan käsityötä. Taide- ja taitoaineiden opettajat työskentelevät pääasiassa peruskouluissa ja lukioissa. Taito- ja taideaineisiin luetaan kuvataiteen, musiikin ja käsityön lisäksi myös kotitalous ja liikunta.

Oppituntien pitämisen lisäksi opettajan työhön kuuluu

Lue lisää ammatista Opettaja, taide- ja taitoaineet

Peruskoulut. Lukiot.

 

Taide- ja taitoaineiden opettajilta edellytetään yleensä ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkintoon on sisällyttävä sekä opetettavan aineen opinnot että opettajan pedagogiset opinnot tai sitten ne on suoritettava erikseen.

Musiikinopettajaksi aikova voi opiskella Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa.

Kuvaamataidon

Lue lisää ammatista Opettaja, taide- ja taitoaineet
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset