🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa, opiskelutaidoissa ja työelämään suuntautumisessa. Työpaikkana voi olla peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos tai korkeakoulu. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä saavuttaa opiskelijoiden luottamus.

Peruskoulun opinto-ohjaajat ovat oppilaanohjaajia tai oppilaanohjauksen lehtoreita. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa käytetään nimikettä opinto-ohjaaja.

Opinto-ohjaaja / oppilaanohjaaja ohjaa oppilaita tai opiskelijoita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työelämään suuntautumisessa. Työhön kuuluu

Lue lisää ammatista Opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja

Peruskoulut. Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Yliopistot.

Peruskouluissa oppilaanohjaajat ovat yleensä päätoimisia. Toisella asteella ja korkeakouluissa on jonkin verran osa-aikaisia opinto-ohjaajia, joiden päätyö on jonkin muun aineen opetus.

Yliopistoissa (Itä-Suomi:Joensuu, Jyväskylä, Åbo Akademi) voi suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena kasvatustiede tai kasvatussosiologia.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset