Päiväkodin johtaja toimii päiväkodin lähiesimiehenä ja varhaiskasvatuksen opettajana. Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu myös verkostoituminen sidosryhmien kanssa, asiakashankinta sekä talousvastuu. Ammatissa tarvitaan varhaiskasvatuksen johtamisen ja kehittämisen osaamista,hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää

Lue lisää ammatista Päiväkodin johtaja

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan päiväkodin johtajalta vaaditaan osaamista johtaa yksikkönsä varhaiskasvatuksen järjestämistä ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista yksikössään. Johtajan tehtävä on johtaa pedagogista työyhteisöä pyrkien kaikin keinoin edistämään koko

Lue lisää ammatista Päiväkodin johtaja

Päiväkodin johtajat työskentelevät joko kunnallisella tai yksityisellä puolella.

Päiväkodinjohtajaksi voi tulla suorittamalla lastentarhanopettajan tutkinnon, kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (johon sisältyy lastentarhanopettajan
koulutus 60 op) , sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi), johon
sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 op tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon, joka

Lue lisää ammatista Päiväkodin johtaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Päiväkodin johtaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 715 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 705 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 854 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Päiväkodin johtaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 715 EUR
  • 3 705 EUR
  • 3 854 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset