🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Paperikoneenhoitaja

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Paperikoneenhoitajat työskentelevät paperi- ja kartonkitehtaissa. He vastaavat siitä, että paperikone toimii keskeytyksettömästi ja tuottaa oikeanlaatuista paperia. Työ on pitkälle automatisoitua ja se tehdään pääasiassa valvomosta käsin näyttöjen ja mittareiden avulla. Työssä tarvitaan tarkkaavaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Työ edellyttää valmiutta

Lue lisää ammatista Paperikoneenhoitaja

Paperikoneenhoitaja vastaa siitä, että paperikone toimii keskeytyksettömästi ja paperikoneesta tuleva paperi on laadultaan mahdollisimman tasaista, sileää ja virheetöntä.

Nykyaikainen paperikone voi olla pituudeltaan yli 500 metriä pitkä konejättiläinen. Paperikoneenhoitaja ohjaa sen käyntiä pääasiassa valvomosta tarkkailemalla mittareita ja piirtureita

Lue lisää ammatista Paperikoneenhoitaja

Paperi- ja kartonkitehtaat.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua paperiteollisuuteen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa.

Näyttötutkintoina voidaan ammattitaidon kartuttua suorittaa paperiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Yritysten

Lue lisää ammatista Paperikoneenhoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset