Pelituottaja ohjaa, koordinoi ja valvoo pelin kehitystä. Pelituottaja vastaa pelin saattamisesta markkinoille aikataulujen ja budjetin mukaan sekä siitä, että lopputuote vastaa asetettuja tavoitteita. Työssä tarvitaan koordinointitaitoja, suunnitteluosaamista ja esimiestaitoja sekä pelinkehitysprosessin tuntemusta. Talouden lisäksi työssä on tunnettava myös

Lue lisää ammatista Pelituottaja

Pelituottajan tehtävänä on koordinoida pelinkehitystä ja ohjata peliä kehittävää tiimiä. Pelituottaja valvoo pelin kehitystä projektin alusta sen loppuun asti. Pelituottaja on koordinaattori ja esimies, jonka vastuualueisiin kuuluu niin taloudellisia, teknisiä kuin taiteellisiakin asioita. Pelituottaja työskentelee joko pelejä kehittävän tai pelejä

Lue lisää ammatista Pelituottaja

Peliteollisuuden (pelialan, pelitoimialan) yritykset. Digitaalisiin peleihin keskittyneet pelistudiot ja muut pelialan yritykset kehittävät ja julkaisevat pelejä sekä tarjoavat peleihin liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluja sekä sisällöntuottamista ja koulutusta.

Työpaikkoja on myös peleihin liittyvää tutkimusta harjoittavissa yliopistoissa sekä

Lue lisää ammatista Pelituottaja

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tietojenkäsittelyä ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa tai sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskellen. Media-alaa opiskellen voi suorittaa

Lue lisää ammatista Pelituottaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset