🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Perämiehen tehtävänä on vastata aluksen turvallisesta kuljettamisesta sekä valvoa ja hoitaa meriradioliikennettä. Aluksen ollessa merellä vahtiperämies vastaa vahtivuorollaan aluksen turvallisesta kuljettamisesta. Perämiehiä työskentelee matkustaja- ja rahtialuksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Merenkulun osaamisen lisäksi ammatti vaatii

Lue lisää ammatista Perämies

Perämiehen perustehtävänä on vastata aluksen turvallisesta kuljettamisesta sekä valvoa ja hoitaa meriradioliikennettä.

Aluksen ollessa merellä vahtiperämies vastaa vahtivuorollaan aluksen turvallisesta kuljettamisesta niin avomerellä kuin rannikollakin. Ennen matkan alkua suunnitellaan kuljettava reitti, jota aluksen perämiehet seuraavat matkan aikana.

Lue lisää ammatista Perämies

Perämiehiä työskentelee varustamoiden matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla.

 

Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua kansipäällystöön, jolloin tutkinto on vahtiperämies.

Vahtiperämiehen tutkinnon ja vaaditun työkokemuksen suorittamisen jälkeen myönnettävällä vahtiperämiehen pätevyyskirjalla voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä pienalusten päällikkönä.

Ammattikork

Lue lisää ammatista Perämies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset