Perhepäivähoidon ohjaaja on kunnallisessa työsuhteessa olevien perhepäivähoitajien esimies. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi ohjata ja valvoa perhepäivähoitajien toimintaa, järjestää heille koulutusta sekä tehdä yhteistyötä vanhempien ja muiden tahojen kanssa. Ammatissa tarvitaan varhaiskasvatuksen osaamista, vuorovaikutustaitoja, johtamistaitoa ja

Lue lisää ammatista Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävänkuva vaihtelee kunnittain, ja usein virkaan on yhdistetty perhepäivähoidon ohjaamisen lisäksi muita tehtäviä kuten esimerkiksi leikkitoiminnan ohjaajan tehtävä.

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien lähimpänä esimiehenä. Hän haastattelee perhepäivähoitajiksi halukkaat ja valmistelee heidän valintansa sekä

Lue lisää ammatista Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaaja työskentelee kunnan palveluksessa.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Perhepäivähoidon ohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 459 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Perhepäivähoidon ohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 459 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset