🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa. Perhepäivähoitaja työskentelee kunnan palveluksessa tai ammatinharjoittajana. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Perhepäivähoitajan tehtävänä on lasten perushoito ja varhaiskasvatus. Hän huolehtii lapsen monipuolisesta ravinnosta, levosta, liikunnasta ja päivärytmistä turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä.

Käytännön työ on leikkimisen ja askartelun ohjaamista, ulkoilun valvomista sekä lasten auttamista pukeutumisessa ja ruokailussa. Työtehtäviin sisältyy myös

Lue lisää ammatista Perhepäivähoitaja

Kunnallisessa perhepäivähoidossa hoitaja on työsuhteessa kuntaan, yksityisenä toimiessaan hän on ammatinharjoittaja.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on suositeltava perhepäivähoitajan tehtäviin. Ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona, opiskelun oppisopimuksella.

Kunnat, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja muut oppilaitokset järjestävät koulutusta perhepäivähoitajille.

Myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, on sopiva koulutus

Lue lisää ammatista Perhepäivähoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Perhepäivähoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 127 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Perhepäivähoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 127 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset