🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Peruskoulun luokanopettaja tekee opetus- ja kasvatustyötä peruskoulussa. Hänen työnkuvaansa kuuluu suunnitella ja toteuttaa opetus huomioiden opetussuunnitelman tavoitteet. Opettajat antavat myös oppimisvalmiuksia edistävää esiopetusta. Yksi työn tärkeimpiä ominaisuuksia on kasvattajan rooli. Luottamuksellisen suhteen luominen oppilaisiin on erityisen

Lue lisää ammatista Peruskoulun luokanopettaja

Peruskoulun opettajan tulee hallita opetussisällöt, opetusmenetelmät sekä -välineet. Opetusmenetelmät saattavat kehittyä nopeaakin tahtia, jolloin oman alan kehityksen seuraamisesta on myös suuri hyöty.

Opettajan työssä erityisen tärkeää on omata hyvät vuorovaikutustaidot. Ammattiin kuuluu päivittäinen vuorovaikutus oppilaiden, sekä muiden opettajien

Lue lisää ammatista Peruskoulun luokanopettaja

Peruskoulut (alakoulut).

Kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Peruskoulun luokanopettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 664 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 628 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 790 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Peruskoulun luokanopettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 664 EUR
  • 3 628 EUR
  • 3 790 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset