Rehtorin työhön kuuluu johtaa koulun opetustyötä. Rehtoreilla on myös valmiudet antaa opetusta, mutta monesti hallinnolliset työtehtävät vievät suurimman osan työajasta. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu esimerkiksi lukuvuoden työsuunnitelmien laatiminen, sekä kokousten järjestäminen. Työhön lukeutuu myös yhteydenpito koulun ulkopuolelle, esimerkiksi

Lue lisää ammatista Peruskoulun rehtori

Rehtorin työssä tulee omata hyvät organisointitaidot - myös esimiesosaaminen on hallittava. Organisointitaidot tulevat tarpeeseen, sillä työ sisältää mahdollisen opetustyön lisäksi myös hallinnollisia tehtäviä. Työtehtävien välillä tasapainottelu voi toisinaan olla haastavaa. Rehtorin tehtävien hoitaminen on paljolti yhteyksien pitämistä eri

Lue lisää ammatista Peruskoulun rehtori

Rehtori työskentelee peruskouluissa (ala- ja yläkoulut), lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, sekä muissa oppilaitoksissa.

Rehtorilta vaaditaan yleensä ylempi korkeakoulututkinto, kun kyseessä on perusopetus, lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus. 

Lisäksi edellytetään asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai vähintään 25 opintopisteen

Lue lisää ammatista Peruskoulun rehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Peruskoulun rehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 635 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
5 612 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
5 664 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Peruskoulun rehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 635 EUR
  • 5 612 EUR
  • 5 664 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset