🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Professori on yliopiston ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija. Professorin keskeiset tehtävät ovat tieteellinen tutkimus sekä siihen perustuvan opetuksen antaminen. Työhön sisältyy myös muita asiantuntijatehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä. Vaatimukset professorin virkaan ovat hyvin korkeat. Myös tutkimuslaitoksissa työskentelee professoreita.

 

 

Lue lisää ammatista Professori

 

Professorin työssä keskeistä on tieteellisen työn johtaminen ja ohjaaminen, vaativimman tutkimustyön tekeminen sekä tutkimuksen edellytyksistä huolehtiminen.

Yliopistossa professorin tehtävänä on myös toimiminen oman alansa opetuksen ylimpänä kehittäjänä, vaativimman opetuksen antaminen sekä jatko-opiskelijoiden ohjaaminen. Professorit hoitavat myös

Lue lisää ammatista Professori

Yliopistot. Valtion tutkimuslaitokset. Suomen Akatemia. Taiteen keskustoimikunta.

 

Professorit ovat suorittaneet oman alansa ylimmän tutkinnon, esimerkkinä filosofian tohtori, taiteen tohtori tai tekniikan tohtori.

Ennen näiden tutkintojen suorittamista on suoritettava yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi filosofian maisterin tutkinto.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset