Palkka ja tietoa ammatista Prosessitekniikan insinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Prosessitekniikan insinööri työskentelee johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä prosessiteollisuudessa, joka jalostaa raaka-aineita kuten puuta, öljyä ja mineraaleja erilaisiksi tuotteiksi. Työpaikkoja on mm. kemianteollisuudessa, kemiallisessa metsäteollisuudessa ja metallien jalostuksessa. Myös muiden teollisuudenalojen kuten juomateollisuuden

Lue lisää ammatista Prosessitekniikan insinööri

Prosessitekniikan insinööri työskentelee prosessiteollisuuden monipuolisissa työtehtävissä, joita ovat esimerkiksi toiminnan ja tuotannon johtaminen ja suunnittelu, tutkimus- ja tuotekehitys sekä markkinointi. Tehtävänimikkeet vaihtelevat tehtävien ja vastuualueiden mukaan, esimerkkeinä käyttöinsinööri, laatupäällikkö, suunnitteluinsinööri,

Lue lisää ammatista Prosessitekniikan insinööri

Kemianteollisuus. Kemiallinen metsäteollisuus. Metallien jalostus. Elintarviketeollisuus. Kaivosteollisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistot. Tutkimuslaitokset. Konsulttina. Yrittäjänä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella prosessitekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella prosessitekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset