🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Puuinsinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Puuinsinöörit työskentelevät johto- ja asiantuntijatehtävissä puutuoteteollisuudessa. Tehtäviin kuuluu pääasiassa tuotannon suunnittelua ja valvontaa. Työssä tarvitaan kykyä kokonaisuuksien hallintaan, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta.

Puuinsinöörit työskentelevät johto- ja asiantuntijatehtävissä saha- ja levyteollisuudessa sekä huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuudessa. Toimenkuva vaihtelee.

Tyypillisesti he vastaavat yksikön tai osaston toiminnasta ja hankkeiden sujumisesta. Työ on pääasiassa tuotannon suunnittelua ja kehittämistä sekä valvontaa ja työnjohtoa.

Suurin osa

Lue lisää ammatista Puuinsinööri

Puutuoteteollisuuden tuotantolaitokset.

Työpaikkoja on myös eri alojen suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimuslaboratorioissa.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella puunjalostustekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi puutekniikkaan suuntautuen.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset