Pysäköinnintarkastaja tai pysäköinninvalvoja valvoo mm. ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista kaupungin tai kunnan virkamiehenä. Ammatissa tarvitaan säännösten ja määräysten tuntemusta sekä sosiaalisia taitoja ja riittävän hyvää kuntoa. Pysäköinnintarkastajat työskentelevät kaikissa

Lue lisää ammatista Pysäköinnintarkastaja

Pysäköinnintarkastajan (pysäköinninvalvojan) tehtävänä on omalta osaltaan taata joukkoliikenteen ja muun liikenteen turvallisuutta sekä sujuvuutta, jalankulkualueiden turvallisuutta, huolto- ja jakeluliikenteen sujuvuutta ja puistojen ja muiden yleisten alueiden viihtyisyyttä.
Pysäköinnintarkastaja puuttuu havaitsemiinsa ajoneuvojen virheelliseen

Lue lisää ammatista Pysäköinnintarkastaja

Kaupunki järjestää koulutuksen uusille pysäköinnintarkastajille. Yleensä tämä teoriakoulutus tapahtuu työpaikalla. Koulutuksen jälkeen aloitteleva pysäköinnintarkastaja toimii aluksi vanhemman valvojan parina ja saa tältä käytännön opastusta.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Pysäköinnintarkastaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 443 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 431 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 457 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Pysäköinnintarkastaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 443 EUR
  • 2 431 EUR
  • 2 457 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset