Palkka ja tietoa ammatista Radio- ja televisiotoimittaja

Radiossa ja televisiossa työskentelevät toimittajat osallistuvat monenlaisten ohjelmien tekemiseen. Juontamisen lisäksi tehtäviin kuuluu ohjelman suunnittelua ja taustatyötä. Radio- ja tv-toimittajilta vaaditaan laajaa yleissivistystä ja yhteiskuntatuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Radiossa korostuu hyvä radioääni, televisiossa myös siisti ulkoinen

Lue lisää ammatista Radio- ja televisiotoimittaja

Radio- ja televisiotoimittajan työ on tietojen hankkimista, muokkaamista ja välittämistä katselijoille ja kuuntelijoille.

Työskentely näissä joukkoviestimissä poikkeaa lehdentoimittajan työstä siten, että lehdissä tiedonvälitys perustuu tekstiin ja kuvaan, kun se radiossa perustuu ääneen ja puheeseen, televisiossa myös liikkuvaan kuvaan.

Radio- ja

Lue lisää ammatista Radio- ja televisiotoimittaja

Televisiokanavat ja radioasemat.

 

Jyväskylän yliopistossa voi opiskella journalistiikkaa ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri tai alemman korkeakoulututkinnon humanististen tieteiden kandidaatti.

Tampereen yliopistossa voi opiskella tiedotusoppia, jossa voi suuntautua journalistiikkaan, kuvajournalismiin tai mediakulttuuriin ja viestintään. Ylempi korkeakoulututkinto

Lue lisää ammatista Radio- ja televisiotoimittaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset