🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Rakennusinsinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Rakennusinsinöörit toimivat taloja rakennettaessa monenlaisissa tehtävissä, joista keskeisimpiä ovat erilaiset suunnittelu- ja johtotehtävät. Työnkuva ja tehtävänimike vaihtelevat ammatillisesta suuntautumisesta riippuen. Työpaikkoja on mm. insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, kunnilla ja valtiolla. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan tuntemusta,

Lue lisää ammatista Rakennusinsinööri

Talonrakentamiseen suuntautuneet rakennusinsinöörit toimivat monenlaisissa rakennusalan työtehtävissä. Tyypillisesti he suunnittelevat rakennuksia ja rakenteita sekä toimivat rakentamisen suunnittelu- ja johtotehtävissä. He vastaavat rakennushankkeiden valmistumisesta ajallaan, laadukkaasti, taloudellisesti sekä erilaisten säädösten ja määräysten

Lue lisää ammatista Rakennusinsinööri

Insinööritoimistot. Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Valtio. Itsenäisinä yrittäjinä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tutkinnon insinööri (AMK).

Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Rakennusinsinööri tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 967 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Rakennusinsinööri

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 967 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset