🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Rehtori johtaa koulun opetustyötä. Rehtorit antavat yleensä itsekin opetusta, mutta heillä on paljon hallinnollisia tehtäviä, joihin kuuluu esimerkiksi laatia lukuvuoden työsuunnitelmat ja järjestää kokoukset. Työhön kuuluu myös yhteydenpito koulun ulkopuolelle esimerkiksi oppilaiden vanhempiin. Rehtorin työ vaatii esimiesosaamista, pedagogista osaamista ja

Lue lisää ammatista Rehtori

Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Rehtorin toimenkuva on laaja pitäen sisällään taloudenhoitoa, henkilöstöhallintoa ja opetustehtäviä.

Rehtorilta edellytetään kyseisen koulumuodon opettajan pätevyys. Peruskoulujen ja lukioiden rehtoreilla on aina opetustunteja, joiden määrä vaihtelee koulun koon mukaan.

Lue lisää ammatista Rehtori

Peruskoulut (ala- ja yläkoulut). Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Aikuiskoulutuskeskukset. Muut oppilaitokset.

 

Perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa rehtorilta edellytetään yleensä ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi edellytetään asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai vähintään 25 opintopisteen

Lue lisää ammatista Rehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Rehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 842 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
5 796 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
5 903 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Rehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 20% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 5 842 EUR
  • 7 319 EUR
  • 5 796 EUR
  • 5 903 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset