Palkka ja tietoa ammatista Sähkömestari

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Sähkömestari vastaa konepäällikön alaisena suuritehoisella sähkökäytöllä varustetun aluksen sähköjärjestelmistä yksin tai tarvittaessa laivasähkömiehen avustamana. Sähkömestareita työskentelee mm. suurilla matkustajalaivoilla, tankkilaivoilla ja jäänmurtajilla. Työ edellyttää korkeatasoista sähkötekniikan osaamista, nopeaa päätöksentekokykyä sekä

Lue lisää ammatista Sähkömestari

Sähkömestari vastaa laivan sähkövoima-asemasta ja sähköisistä järjestelmistä konepäällikön alaisena. Sähkömestarin tehtäviin kuuluu laivan sähkön tuotannon ja sähköjärjestelmien valvonta, huolto ja kunnossapito.

Sähkömestari huolehtii myös sähköalan tarvikkeiden ja varaosien hankinnasta sekä vastaa sähköturvallisuudesta koko aluksella.

Sähkömestarin työ

Lue lisää ammatista Sähkömestari

Sähkömestareita työskentelee jäänmurtajilla, suurilla matkustajalaivoilla ja matkustaja-autolautoilla sekä suurimmilla tankkilaivoilla.

Suomen ulkopuolella sähkömestareita työskentelee mm. öljynporausaluksilla, kaapelinlaskijoilla sekä jäähdytyslastilaivoilla.

Merenkulkuoppilaitoksessa koulutuksen saanut voi hakeutua myös maissa oleviin vastaaviin töihin.

 

Lue lisää ammatista Sähkömestari

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK) sähkötekniikkaan suuntautuen.

Lisäksi vaaditaan merenkulkualan turvallisuus- ja hätätilanneopinnot.

Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin.Lue lisää ammatista Sähkömestari
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Sähkömestari tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 818 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 818 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Sähkömestari

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 818 EUR
  • 2 818 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset