🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Tarkastusinsinööri (kone- ja metallituoteteollisuus)

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Tarkastusinsinööri on koneinsinööri, joka vastaa koneiden ja metallituotteiden tarkastuksesta ja laitteiden koekäytöistä. Tarkastusinsinöörit työskentelevät tyypillisesti kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä. Ammatissa on osattava soveltaa konetekniikan teoriaa sekä hallittava erilaiset normit ja määräykset. Työ edellyttää järjestelmällistä,

Lue lisää ammatista Tarkastusinsinööri (kone- ja metallituoteteollisuus)

Tarkastusinsinööri on koneiden, laitteiden ja muiden metallituotteiden tarkastukseen suuntautunut koneinsinööri. Työ tähtää tuotteiden toimivuuden, laadun ja turvallisuuden varmistamiseen. Nykyään korostuvat entistä enemmän myös tuotteiden ekologisuus ja energiansäästö.

Tarkastusinsinöörien työnkuva vaihtelee. Tehtäviin kuuluu tarkastus- ja

Lue lisää ammatista Tarkastusinsinööri (kone- ja metallituoteteollisuus)

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kuten konepajat.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikkaan, paperikoneteknologiaan tai auto- ja kuljetustekniikkaan suuntautuen.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri tai alemman

Lue lisää ammatista Tarkastusinsinööri (kone- ja metallituoteteollisuus)
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset