Tiedottaja on viestinnän ammattilainen, jolla on keskeinen rooli yrityksen tai muun organisaation viestinnän toteuttamisessa. Tiedottajan työ on pitkälti sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää yrityksestä tai organisaatiosta ja sen toiminnasta. Ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, esiintymistaitoja ja

Lue lisää ammatista Tiedottaja

Tiedottaja on viestinnän ammattilainen, jolla on keskeinen rooli organisaation viestinnän toteuttamisessa ja suunnittelussa. Organisaation koko vaikuttaa tiedottajan rooliin ja työtehtäviin. Suuremmissa työpaikoissa tiedotusta hoitaa tavallisesti useamman henkilön muodostama viestintä- tai tiedotusyksikkö. Pienissä yhteisöissä voi olla oma tiedottaja tai

Lue lisää ammatista Tiedottaja

Yritykset, kuntien ja valtion organisaatiot, järjestöt, viestintätoimistot.

Yliopistoissa voi opiskella viestintää. Oppiaineiden nimet vaihtelevat tiedotusopista journalistiikkaan, viestintään jne. Tutkintojen nimet vaihtelevat koulutusta antavasta yliopistosta ja sen tiedekunnasta riippuen. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden

Lue lisää ammatista Tiedottaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Tiedottaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 263 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 285 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 169 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Tiedottaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 27% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 263 EUR
  • 4 476 EUR

Valtiosektorilla palkka on 25% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 285 EUR
  • 4 369 EUR

Valtiosektorilla palkka on 34% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 169 EUR
  • 4 829 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset