🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Palkka ja tietoa ammatista Tuotantosuunnittelija, meijeriteollisuus

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Tuotantosuunnittelijat suunnittelevat meijereiden tuotantoa kuukausi-, viikko- tai päivätasolla. Työhön sisältyy tilausten ja varastojen seurantaa, laskentaa, tilausten tekemistä ja yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä. Ammatissa tarvitaan tuotannon tuntemusta, suunnitteluosaamista, omatoimisuutta ja laskentataitoja. Järjestelykyky, joustavuus ja hyvät

Lue lisää ammatista Tuotantosuunnittelija, meijeriteollisuus

Meijereiden tuotantosuunnittelijat suunnittelevat maitotuotteiden tuotantoa kuukausi-, viikko- tai päivätasolla. Tavoitteena on, että tuotantolaitoksella on tilattujen tuotteiden valmistukseen tarvittavat maitoraaka-aineet, tuotanto toimii täydellä teholla ja että asiakkaat saavat tuotteet mahdollisimman tuoreesta raaka-aineesta valmistettuina.

Tuotantosuunni

Lue lisää ammatista Tuotantosuunnittelija, meijeriteollisuus

Ammattikorkeakoulutasoista meijerialan koulutusta tarjoaa Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinnassa. Bio- ja elintarviketekniikkaa opiskellen voi suuntautua meijeriteknologiaan ja suorittaa tutkinnon insinööri (AMK).

Yliopistotasoista maitoteknologian opetusta annetaan Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Alempi

Lue lisää ammatista Tuotantosuunnittelija, meijeriteollisuus
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset