🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Palkka ja tietoa ammatista Tuotantotalouden insinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Tuotantotalouden insinöörin työssä yhdistyvät tekniikka, talous ja johtaminen. Tuotantotalouden insinöörit työskentelevät usein asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä tuotantotoimintaa harjoittavissa tai palvelualan yrityksissä. Ammatissa tarvitaan tekniikan, talouden ja johtamisen osaamisen lisäksi mm. ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen

Lue lisää ammatista Tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalouden insinöörit työskentelevät tekniikan tuntemusta ja taloudellista osaamista yhdistävissä asiantuntija-, kehitys-, johto-, hankinta- ja myyntitehtävissä. He toimivat linkkeinä teknisen ja taloudellisen osaamisen välillä. Tehtäviin kuuluu mm. tehostaa tuotantoprosesseja, kehittää tuotteiden valmistettavuutta ja laatua tai palvelun laatua sekä

Lue lisää ammatista Tuotantotalouden insinööri

Teollisuusyritykset. Kaupan alan yritykset. Palvelualojen yritykset. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset. Yrittäjänä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tuotantotaloutta ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella tuotantotaloutta. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Myös yliopistojen kauppatieteissä voi opiskella tekniikkaa ja taloutta

Lue lisää ammatista Tuotantotalouden insinööri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset